ملت ایران از گزینه‌های روی میز هراسی ندارد

ایسنا/مرکزی یک مسئول در لشگر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) گفت:
ملت ما برای این انقلاب و نظام خون داده است، پس از گزینه‌های روی میز هراسی ندارد.