جمهوری اسلامی ایران نماد قدرت مسلمانان در جغرافیای سیاسی عالم است

سردار علی اکبر علیزاده:
 جمهوری اسلامی ایران نماد حضور و قدرت مسلمانان در جغرافیای سیاسی عالم است، رهبری ستون وحدت جامعه اسلامی است و باید مردم به ریسمان ولایت چنگ زنند و با تبعیت از رهنمود‌های ولی فقیه از بروز فتنه‌ جلوگیری کنند.