استکبار جهانی جرأت جسارت به خاک ایران را ندارد

سردار علی اکبر علیزاده، فرمانده اسبق سپاه روح الله:
استکبار جهانی جرأت جسارت به خاک ایران را ندارد/ رژیم اشغالگر قدس در محاصره ارتش اسلام است