سردار علی اکبر علیزاده در یادوراه شهدای دانش‌آموز: نوجوانان و جوانان کشور باید با تلاش در جبهه‌های علمی و تلاش در مهارت‌آموزی پیرو راه شهدا باشند

سردار علی اکبر علیزاده، استاد دانشگاه و از فرماندهان دفاع مقدس در یادواره شهدای دانش آموز گفت:
نوجوانان و جوانان کشور باید با تلاش در جبهه‌های علمی و تلاش در مهارت‌آموزی پیرو راه شهدا باشند.