مقالات

 • دیدگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به امنیت در خلیج فارس؛ سال ۱۳۸۶
 • حقوق بشر در خاورمیانه قرن بیستم؛ سال ۱۳۸۵
 • قدرت معنوی؛ سال ۱۳۸۵
 • علت حضور آمریکا در عراق؛ سال ۱۳۸۵
 • انحرافات و مسایل اجتماعی ایران؛ سال ۱۳۸۵
 • نیم قرن شرارت آمریکا؛ سال ۱۳۸۵
 • ساختار و سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی؛ سال ۱۳۸۵
 • چالش‌های نظام مالیاتی در ایران؛ سال ۱۳۸۶
 • بررسی نفت و گاز در دریای خزر و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ سال ۱۳۸۶
 • توطئه یهود بر ضد اسلام در گذشته و حال در جهان؛ سال ۱۳۸۶
 • دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸؛ سال ۱۳۸۶
 • منافع اتحادیه اروپا در خاورمیانه؛ سال ۱۳۸۶
 • خرمشهر چرا و چگونه آزاد شد؛ سال ۱۳۸۶
 • مسحیت صهیونی - سمینار سراسری صهیونیسم؛ سال ۱۳۸۵
 • لیبرالیسم قفس انسان؛ سال ۱۳۸۶
 • علل آغاز جنگ تحمیلی؛ سال ۱۳۸۶
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: جغرافیای بانه؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: بانه در سیر تاریخ تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: روزشمار وقایع و حوادث کردستان در منطقه بانه(۴ جلد)؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: آزاد سازی بانه در سال ۱۳۵۸ توسط شهید چمران؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: آزادسازی بانه در سال ۱۳۵۹ توسط شهید صیاد شیرازی؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: گزارش و تحلیل عملیات رزمندگان اسلام در محور بانه- بویین؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: آزادسازی پاسگاه سرسوراب عراق؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: عملیات رزمندگان اسلام در محور آرمرده؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: عملیات پاکسازی جاده بانه-سردشت و شهادت شهید سرلشگر شهرام فر؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: زندگینامه فرماندهان بومی و غیر بومی شهید کردستان در بانه؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: تاریخچه، سازمان و عملکرد گروهک خبات؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: تاریخچه، سازمان و عملکرد گروهک کومله؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: تاریخچه، سازمان و عملکرد گروهک دمکرات؛ سال ۱۳۹۰
 • مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار: عملیات آزادسازی جاده بانه سردشت و حماسه رزمندگان اراک؛ سال ۱۳۹۰
 • جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن؛ سال ۱۳۹۰
 • ریشه‌های منازعه بین ایران و آمریکا(فصلنامه دین و سیاست شماره ۲۲)؛ پاییز ۱۳۸۸
 • امام خمینی، بسیج ملت‌ها و بیداری اسلامی(ماهنامه خلیج فارس و امنیت شماره  ۱۵۹)؛ آبان ۳۹۳۱
 • تبیین نظام جامع امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس و روش‌های دستیابی به آن(ماهنامه خلیج فارس و امنیت شماره ۱۵۷)؛ شهریور ۱۳۹۳
 • اساسی‌ترین انتظارات مقام معظم رهبری از سازمان بسیج مستضعفین(فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی علمی پژوهشی)؛ سال ۱۳۹۵
 • انسان در اومانیسم و مکتب امام خمینی ره(فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده شهید محلاتی)؛ سال ۱۳۹۵
 • مقایسه امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی ره(فصلنامه دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی)؛ سال ۱۳۹۵