آغاز عملیات اجرایی بی‌سابقه پروژه تامین آب شرب ۷ روستا از منطقه سرکویر دامغان

با تلاش و پیگیری نماینده مردم شریف دامغان صورت گرفت؛ 

📌آغاز عملیات اجرایی پروژه تامین آب شرب ۷ روستا از منطقه کوه‌زر دامغان