دو میلیارد تومان مازاد، برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان اخذ شد

♦️دیدار رئیس اداره جهادکشاورزی و مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان با نماینده مردم

✳️ مهندس علی اصغر امامیون رئیس محترم اداره جهادکشاورزی شهرستان دامغان به همراه جناب آقای خان بیکی

دیدار با مسئولین اداره‌ی جهاد کشاورزی

نماینده‌ی مردم شریف دامغان با مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان جناب آقای میرعماد، رئیس جهاد کشاورزی دامغان جناب آقای مهندس طباطبایی و همکاران ایشان دیدار کردند.