دیدار نماینده مردم دامغان با دکتر طهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد

✅ دیدار دکتر علیزاده با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور:

🔺تاکید نماینده مردم بر ضرورت پرداخت معوقات کارکنان بازنشسته دانشگاه آزاد دامغان

دیدار با سرپرست و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

«گزارش جامع سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی دامغان بسیار امیدبخش است و بر همین اساس اعتقاد دارم شرح توفیقات را باید به اطلاع سازمان مرکزی خود برسانید.»