دیدار و رایزنی نماینده مردم دامغان با مدیر عامل محترم شستا

در راستای جذب سرمایه های کلان صورت گرفت:
💠دیدار و رایزنی نماینده مردم دامغان با مدیر عامل محترم شستا