دیدار نماینده مردم دامغان با دکتر طهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد

✅ دیدار دکتر علیزاده با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور:

🔺تاکید نماینده مردم بر ضرورت پرداخت معوقات کارکنان بازنشسته دانشگاه آزاد دامغان