دیدار مسئولین استانی و شهرستانی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با نماینده مردم دامغان

✴️ مجلس یازدهم گام بزرگی برای سازمان تأمین اجتماعی برداشت
💠 دیدار مسئولین استانی و شهرستانی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی با نماینده مردم دامغان
🔰 در این دیدار آقایان صفایی و عمویی