جذب سرمایه‌گذاران با قوت هر چه تمام‌تر در دستور کار است

❇️ مهندس بلندقامت و مهندس ملایی دو تن از سرمایه‌گذران محترم دامغانی‌ با حضور در دفتر دکتر علیزاده با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
♦️در ابتدای این دیدار مهندس بلندقامت که چندین سال است به صورت مشترک