سخنرانی سردار علیزاده، استاد دانشگاه امام حسین(ع) در صبحگاه مشترک در شهر کاشان

با حضور سردار علی اکبر علیزاده صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در کاشان برگزار شد.