دکتر علیزاده خطاب به رئیس دستگاه قضا: منتظر چه هستید؟ روحانی را محاکمه کنید!

📌  روحانی مجرم است نه متهم؛ قوه قضائیه منتظر چیست؟
🔰دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی