موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان

در پی دیدار و رایزنی نماینده مردم با رئیس سازمان امور عشایر کشور؛ 
🔺 موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان

مطالبه نماینده دامغان از وزیر جهاد کشاورزی: در اجرای قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی تسریع شود

🔸دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در مطالبه ای از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی را عملیاتی و به طرح امنیت غذایی مجلس توجه کند.