تذکر قانونی به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

📌 اجازه دهید صدای دانشمندان و متخصصان مخالف نیز شنیده شود.
🔰دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس محترم جمهور

تذکر کتبی نماینده مردم شریف دامغان به وزیر بهداشت: این اقدام خلاف قانون را متوقف کنید!

📌 وزیر محترم بهداشت و درمان! این اقدام خلاف قانون را متوقف کنید
🔰در پی تکرار چندین‌باره مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر تهدید مردم،