دکتر علیزاده در جمع مردم عزیز دامغان: بسیج پشتیبان حقیقی نظام امامت است.

 ✳️ گزیده سخنرانی نماینده مردم دامغان در جمع نمازگزاران عزیز مسجد جامع
 ١۴٠٠/٨/٣٠

#بخش_نخست/ هفته بسیج

🔸بسیج آن پشتیبان حقیقی نظام امامت است که با تمام قوا در خدمت ولی امر برای فداکاری در میدان حاضر است.

🔹امام امت آن بزرگ‌مردی که در طول تاریخ خدا این توفیق را به او داد که حکومت اسلامی را برپا کند می‌فرماید افتخارم این است که خود بسیجی‌ام و از خدا می‌خواهم که مرا با بسیجیانم محشور گرداند.

🔸آب را دیده‌اید "و من الماء کل شی‌ء حی" حیات همه چیز از آب است. آب زلال و حیات‌بخش را در نظر بگیرید، آن را در هر ظرفی بریزید شکل آن را به خود می‌گیرد. بسیجی آن آب حیات‌بخش است که در اختیار نایب امام‌زمان و جامعه و نظام اسلامی است و هرکجا نیاز کشور و انقلاب باشد حاضر است.
🔹بسیج فقط نظامی نیست. عده‌ای قصد داشتند بسیجی را فقط نظامی معرفی کنند، مقام معظم رهبری این اشتباه و شیطنت را تصحیح کردند. روزی جان دادن برای نظام اسلامی اولویت داشت، بسیجی در میدان نبرد آماده بود. روزی با علم به کشور ما هجوم آوردند بسیجی شد شهریاری و فخری زاده و علی‌محمدی. یک‌روزه اقتصاد ما را مورد هدف قرار دادند بسیجی شد گروه جهادی و خدمت‌رسانی به مردم و لباس بسیج سازندگی به تن کرد. 
🔸هیچ کدام از جملات امام ردخور نداشت و پیش‌بینی‌های او هم محقق شد. امام می‌فرماید این قرن به خواست خدا قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است و می‌بینید این مسئله در حال محقق شدن است. یمن را ببینید سوریه را ببینید لبنان را ببینید فلسطین را افغانستان را پاکستان را نیجریه را. امام می‌فرماید من با اطمینان می‌گویم اسلام سنگرهای کلیدی عالم را یکی پس‌از دیگری فتح خواهد کرد و ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت خواهد نشاند.

🔹رسانه‌های دنیا را ببینید اخیراً ناو امریکایی را که گرفتند عکسی که از بسیجی دریادل ما منتشر شد در فضای مجازی ناو بسیار گردن‌کلفت آمریکایی در مقابل اوست عکسی که از او انداخته‌اند یک پایش را روی پای دیگر انداخته و با آرامش تمام لبه‌ی قایق ایستاده‌است و این عکس جهانیان را تکان داد امریکا ذلیل دست بسیجیان است. می‌بینید عزیزان یمن ما را که کسی این‌ها را به حساب نمی‌آورد، الان در آستانه فتح مأرب هستند. مأرب برای آن‌ها مثل خرمشهر برای ماست و صحنه جنگ عوض خواهد شد.

١۴٠٠/٨/٣٠