دیدار با مدیر کل ارشاد اسلامی استان سمنان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با نماینده مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
از سوی دکتر علیزاده در این دیدار مطرح شد:
مردم دامغان در طول قرون و اعصار همواره دوستدار دین و علاقه مند به اهل بیت
(علیهم السلام) بوده‌اند. متاسفانه در سالهای گذشته سازمان ارشاد یکی از کمینگاه‌های حمله به دین مردم بوده است و امیدواریم با تغییر این رویه از سوی شما و همکاران عزیزتان در ارشاد بتوانید نگاه مردم را به ارشاد به نگاهی مثبت تغییر دهید.
ما در فرهنگ دینی خود، موسیقی مطلوب، تآترهای فاخر و نیز انواع فعالیت‌های هنری برخاسته از متن دین داریم اما متاسفانه ارشاد از اینگونه موارد کمتر استفاده می‌کند.
چرا هنرهایی چون تعزیه و تآترهای دینی و بومی آن‌طور که باید مورد حمایت ارشاد قرار نمی‌گیرند؟ پیشنهاد ما این است که ارشاد با تقویت گروه‌های فرهنگی مردمی از جمله هیئآت، گروه‌های سرود و تواشیح، تعزیه‌خوانی و تآتر دینی و بومی بستر را برای فعالیت هر چه بیشتر و پررنگ‌تر این گروه‌های مردم‌نهاد مهیا نماید.
کمک‌کردن به فرهنگ انقلابی و اسلامی مهمترین انتظار مردم از اداره ارشاد اسلامی است.