مداخله نمایندگان مجلس در امور انتصابی امری نامتعارف است/مجلس باید جایگاه انقلابی خود را حفظ کند

♦️نماینده مردم دامغان:
مداخله نمایندگان مجلس در امور انتصابی امری نامتعارف است/مجلس؛ باید جایگاه انقلابی خود را حفظ کند

🔸به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به سخنان به جا و شایسته مقام معظم رهبری در مورد شآن و جایگاه نمایندگان مجلس گفت: همانطور که معظم له توصیه فرمودند، نمایندگان مجلس باید بنا بر وظیفه ذاتی خود به جای دخالت در انتصابات و امور اجرایی کشور، قوه نظارتی و مطالبه گری خود را ایفا کنند.
🔹نماینده مردم دامغان در ادامه خاطرنشان کرد: برپایه قانون اساسی زمانیکه رئیس جمهور پس از کسب آراءعمومی انتخاب و وزراءخود را به کابینه مجلس معرفی کند، رای اعتماد مجلس به منزله اعتماد و سپردن امور کار اجرایی کشور به وزرا است.
🔸دبیر کمیسیون کشاورزی همچنین تصریح کرد: براساس اصل تفکیک قوا، قوه مجریه باید جوابگوی اقدامات انجام گرفته در کشور باشد و اگر دخالتی در کار وزرا و انتصابات انجام گیرد و وزیر احساس کند اختیار عمل ندارد، قطعا نمی تواند در برابر نقصان ها پاسخ گو باشد.
وی در پایان با اشاره به سخن مقام معظم رهبری اذعان کرد: مجلس انقلابی باید تاپایان کار انقلابی بماند و مراقبت از نفس و حساب کشی را فراموش نکند.