پیام به مناسبت روز خبرنگار

"هو العلیم" 
خبرنگاران عدالت‌خواه و حق‌پرست به راستی سمبل تعهد، وظیفه‌شناسی، دلسوزی، آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی‌بخشی و عینیت بخشیدن به "نون و القلم و ما یسطرون" در طبق اخلاص گذاشته‌اند.
اینان همان راویان تاریخ هستند که حقایق را نسل به نسل تا به امروز به جان‌های مشتاق و حقیقت‌طلب رسانده و راه حق را روشن نموده‌اند.
هفدهم مرداد که یادآور ایثارگری و رشادت خبرنگاران شهیدی چون محمود صارمی، مرتضی آوینی و خبرنگاران شهید هواپیمای "سی ۱۳۰" می‌باشد را به تمامی خبرنگاران عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده و برای این عزیزان موفقیت و سربلندی در انجام وظایف خطیرشان را آرزومندم.

علی‌اکبر علیزاده
نماینده مردم شریف دامغان
در مجلس شورای اسلامی