پیام دکتر علیزاده در پی انفجار بندر بیروت

بسم الله الرحمن الرحیم
قطعا متهم اصلی فاجعه بندر بیروت رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند که از مدتها قبل کوشش در جهت محاصره کامل اقتصادی مردم مظلوم لبنان
و به زانو درآوردن آنان دارند.
چیدمان مواد شدید الانفجار در تناژ بالا و در کنار هم با فاصله زمانی و فنی لازم آن هم در پایتخت محور مقاومت عربی نمی‌تواند خلق الساعه باشد.
ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با مردم داغدیده لبنان و آرزوی سلامتی برای مجروحان این حادثه، حمایت و پشتیبانی خود را همچون همیشه از ملت مجاهد لبنان اعلام می‌داریم.