پاسخ های خاندوزی برای نمایندگان قانع کننده نبود/ دولت می تواند به کمک بورس نقدینگی جامعه را کنترل کند

نماینده مردم دامغان: پاسخ های خاندوزی قانع کننده نبود

🔰دکتر علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی در خصوص عملکرد دکتر خاندوزی