موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان

در پی دیدار و رایزنی نماینده مردم با رئیس سازمان امور عشایر کشور؛ 
🔺 موافقت رئیس سازمان عشایر با تخصیص ٣۰ میلیارد ریال اعتبار برای عشایر دامغان

حمایت از تولید و اشتغال در بازدید نماینده مردم از واحد تولیدی پرورش دام سنگین

🔺

🔸دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با حضور در مجموعه تولیدی پرورش دام سنگین