حمایت از تولید و اشتغال در بازدید نماینده مردم از واحد تولیدی پرورش دام سنگین

🔺

🔸دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با حضور در مجموعه تولیدی پرورش دام سنگین واقع در مجتمع دامپروری طاق، از بخش های مختلف این واحد تولیدی بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی از جمله کمبود آب قرار گرفت. 

🔸شایان ذکر است طی بازدید نماینده مردم و تماس ایشان با مسئولان ادارات مربوطه، مقرر شد با هماهنگی مهندس محمدی و جناب آقای تبرائیان مالک محترم، هرچه زودتر مشکل پیگیری و مرتفع گردد.