دکتر علیزاده در مصاحبه با رسالت: صد روز شعار یا عمل؟

🔰علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به لزوم افزایش سرعت تحقق وعده‌های دولت سیزدهم

تذکر قانونی به رئیس محترم جمهور و وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

📌 اجازه دهید صدای دانشمندان و متخصصان مخالف نیز شنیده شود.
🔰دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس محترم جمهور