"توکل به خدا" یا "توسل به کدخدا"؟

نماینده مردم شریف دامغان خطاب به وزیر امور خارجه:
آقای ظریف ! قطعنامه اخیر شورای حکام حاصل پالسی است که درباره عدم خروج از برجام دادید!

معرفی کتاب «خط راه: سیر تقابل غرب و غربزدگان با اسلام در دوره معاصر ایران»

«خط راه: سیر تقابل غرب و غربزدگان با اسلام در دوره معاصر ایران»