واکنش نماینده دامغان به حذف ارز‌ ترجیحی توسط دولت: با حذف ارز ترجیحی به اقشار کم درآمد شوک وارد می‌شود

♦️واکنش نماینده دامغان به طرح حذف ارز‌ترجیحی توسط دولت:

با حذف ارز ترجیحی به اقشار کم درآمد شوک وارد می‌شود/ لزوم وجود سناریوی مشخص از سوی دولت برای حذف ارز‌ ترجیحی

🔰علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با روزپلاس نسبت به

بی‌واسطه با مردم؛ دیدارهای مردمی دکتر علیزاده با مردم شریف شهرستان دامغان

🔰 بی‌واسطه با مردم؛
بررسی مسائل و مشکلات مردم در ادامه دیدارهای مردمی