دیدار سه تن از فعالان حوزه فرهنگ با نماینده مردم شهرستان دامغان

🔰 به همت کمیته ارتباط با نخبگان و فعالان دفتر نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه دیدارهای نخبگانی نماینده مردم،

معرفی کتاب «قدر یک لشگر»

«قدر یک لشگر»
کتاب سوم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

معرفی کتاب «دکل‌های سر به فلک کشیده»

«دکل‌های سر به فلک کشیده»
کتاب پنجم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

معرفی کتاب «درویش علی»

«درویش علی»
کتاب اول از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»