حضور نماینده مردم در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

📌 حضور نماینده مردم در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
🔸دیدار و گفتگو با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
🔹بازدید از غرفه استان سمنان در روز معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان دامغان
🔸بازدید از غرفه تیم راهنمایان گردشگری خانه تسنیم دامغان