حقوق و دستمزد رزمندگان معسر، جانبازان، خانواده شهدا، سربازان و کارمندان افزایش یافت

🔺سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش حقوق رزمندگان معسر، جانبازان، خانواده شهدا، سربازان و کارمندان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی، خبر داد.
🔹به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده، حقوق رزمندگان معسر از ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و تعداد افراد تحت پوشش این قانون از ۹۰ هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر رسیدند و تنها 10 هزار نفر باقی مانده اند که در سال‌های آتی تعیین تکلیف می شوند.