حمایت تمام قد مجلس از واحدهای تولیدی/ درب کارخانجات دیگر بسته نمی‌شود

✳️اقدام مؤثر مجلس در حمایت از کارگران

🔺 مجلس در یک اقدام مؤثر در حمایت از #کارگران و بخش #تولید دو فوریت طرحی را مصوب کرد که تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل تخلفات مدیران این واحدها را #ممنوع و هیئت‌مدیره یا رکن صلاحیت‌دار آن واحد را مکلف می‌کند در زمان کوتاه به‌جای متخلفان بازداشت‌شده افراد جدیدی را معرفی کنند.

🔻همچنین براساس این طرح درصورتی‌که مالک یا مدیران متخلف واحد به مجازات حبس درجه ۵ تا ۸ محکوم شوند اما بزه‌دیده، گذشت کند یا خسارتش جبران شود برای جلوگیری از تعطیلی، دادگاه اقدام به صدور حکم جایگزین حبس مانند الزام به افزایش توان تولید در بازه مشخص و یا به‌کارگیری کارگران جدید می‌کند.