خدای مهربان در بحث گردشگری و میراث فرهنگی نعمت خود را بر ایران و به‌ویژه استان سمنان تمام کرده‌ است

🎥 #مشاهده_فرمایید #ویدیو
❇️ نماینده مردم در گفت‌و‌گو با #میراث_آریا، در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری:
🔸خدای مهربان در بحث گردشگری و میراث فرهنگی نعمت خود را بر ایران و به‌ویژه استان سمنان تمام کرده‌ است.

🔹استان سمنان نگین گردشگری و میراث فرهنگی کشور است. 
🔸مجلس در بودجه ۱۴۰۱ توجه بسیار ویژه‌ای به بحث گردشگری کرده‌است. 
🔹به دلیل وسعت و ظرفیت زیاد حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، دولت‌ها به تنهایی توان فعال کردن تمام ظرفیت این بخش را ندارند و سرمایه‌گذاری‌های مردمی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
🔸متاسفانه ظرفیت عظیم و ثروت‌ساز گردشگری در استان سمنان کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است.
🔹در این استان مجموعه‌ای داریم به نام تپه‌حصار که شاید تنها مجموعه تمدنی ۷ هزارساله شهرنشینی ایران است، اما متاسفانه شرایط مناسبی ندارد. 
🔸دومین مسجد مسلمانان در ایران که اثری جهانی است به نام تاریخانه در این استان و شهرستان دامغان قرار دارد که مورد بی مهری واقع شده است.