نماینده مردم دامغان در گفتگو با مرآت: عده‌ای به بهانه انتقاد به دنبال انتقام از دولت انقلابی هستند

علی اکبر علیزاده گفت: عده‌ای از سینه چاکان استعمارگران که در هشت سال گذشته کشور را به قهقرا رسانده اند و دست چپاول آنها از کشور قطع شده است، کینه توزانه بنام انتقاد به دنبال انتقام از دولت انقلابی هستند.

علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مرآت در رابطه با عملکرد عبدالملکی وزیر جوان و فساد ستیز دولت سیزدهم گفت: در مجموع دولت سیزدهم برآمده از نفرت مردم نسبت به جریان لیبرال حاکم برکشور بوده که هنری به جز بیشتر وابسته کردن کشور به امریکا نداشتند و از سوی دیگر نتیجه عشق به ولایت و رهبری بود که در انتخاب دولت انقلابی خود را نمایان کرد.
نماینده مردم دامغان در ادامه اذعان کرد: مردم با حضور  نیروهای انقلابی و جهادی در بدنه دولت جدید، امید تازه ای به حل مشکلات خود دارند.
علیزاده همچنین تصریح کرد:عده ای از سینه چاکان استعمارگران که در هشت سال گذشته کشور را به قهقرا رسانده اند و دست چپاول آنها از کشور قطع شده است کینه توزانه بنام انتقاد به دنبال انتقام از دولت انقلابی هستند.
این عضو خانه ملت تاکید کرد: هشت سال دولتی برسر کار بود که هیچ اقدامی برای مردم انجام نداده بود و مشکلات برجای مانده از دولت قبل بسیار زیاد است و قطعا انتقاد در این مدت کوتاه بسیار زود و باید از کنار این موارد به آرامی  و وقار عبور کرد.
وی با بیان اینکه دولت گذشته تنها ارتباط با غرب را بلد بود و ان را زبان ارتباط با دنیا می دانست، افزود: آمارهای چندماه اخیر در دولت سیزدهم نشان از افرایش ۴۵ درصدی صادرات و افزایش فروش نفت بدون پذیرفتن قراردادهای ننگین FATF  و  افزایش ارتباط با کشورهای دیگر را دارد.
نماینده مردم دامغان در نهایت گفت: طرح های خوبی توسط عبدالملکی در حوزه اشتغال و تامین اجتماعی و برای کارگران در مجلس ارائه شده و با جدیت برای حصول نتیجه در حال پیگیری است.