چه امتحان سختی!

بسم الله الرحمن الرحیم
برای برادرم سردار حاجی‌زاده

سردار فاتح باشی و با اقتدار پایگاه عین‌الاسد آمریکا را با آن همه پیچیدگی بزنی ولی بلافاصله برگردی و به همه پاسخ بدهی و به جای همه پاسخ بدهی؛ روبروی مردمت بایستی و همه مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی را به عهده بگیری. آری سردار! ‏دادن آبرو بسیار سخت‌تر از جان‌دادن است و تو این کار را انجام دادی.
این از خودگذشتگی شما آنقدر بزرگ است که مکر و حیله دشمن و شبکه نفوذش در داخل را می‌بینیم. سپهبد قاسم سلیمانی را با ترور فیزیکی حذف کردند و حالا بدنبال حذف سردار حاجی‌زاده با توطئه پیچیده شبکه نفوذ منافقین و غربگرایان در داخل هستند...
آنقدر فراموشکار نیستیم که یادمان رفته باشد جماعت غربگرا بدنبال مهار نفوذ منطقه‌ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی بودند و حالا هر دو پروژه در حال اجراست...
خداوند بر درجات سردار شهید همت بیفزاید که فرمود: هر موقع در مناطق جنگی راه را گم کردید نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را میکوبد همان، جبهه خودی است.
سردار با اخلاص و شجاع، برادر عزیزم حاجی‌زاده! اگر چه ملت ایران در غم از دست دادن عزیزان خود در سانحه هواپیما است اما قدر شما عزیزان را می‌داند و به وجود شما افتخار می‌کند.

علی اکبر علیزاده برمی

*عکس خبر: سردار علیزاده و سردار حاجی‌زاده در سفر حج عمره سال ۱۳۷۶