هفت مطالبه مهم نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در حضور رئیس محترم جمهور

📌سخنان نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در جلسه شورای اداری استان سمنان با حضور رئیس محترم جمهور

در پی سفر ریاست محترم جمهور، آیت الله رئیسی به استان سمنان، دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان