سردار علیزاده در یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور: اقتدار جمهوری اسلامی به گونه‌ای بوده که امروز ابرقدرت‌ها از ما می‌ترسند

دومین یادواره فرماندهان و 800 شهید غرب و شمال غرب کشور در سالن همایش‌های مجتمع نور سپاه استان زنجان برگزار شد.

معرفی کتاب «شبیه مسیح»

«شبیه مسیح»
کتاب چهارم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

کتب

درباره کتاب

درباره کتاب

درباره کتاب

درباره کتاب

درباره کتاب

درباره کتاب

معرفی کتاب «شهسوار»

«شهسوار»
کتاب دوم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

معرفی کتاب «قدر یک لشگر»

«قدر یک لشگر»
کتاب سوم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

معرفی کتاب «دکل‌های سر به فلک کشیده»

«دکل‌های سر به فلک کشیده»
کتاب پنجم از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»

معرفی کتاب «درویش علی»

«درویش علی»
کتاب اول از مجموعۀ «قصه‌های سرزمین صفا و وفا»